Tablica Mieszająca

Artykuł w budowie!

W informatyce tablica mieszająca lub tablica haszująca to jeden ze sposobów realizacji tablicy asocjacyjnej, tj. struktury danych służącej do przechowywania informacji, w taki sposób aby możliwy był do nich szybki dostęp.

Odwołania do przechowywanych obiektów dokonywane są na podstawie klucza, który dany obiekt (informację) identyfikuje. Kluczem może być na przykład ciąg znaków zawierający nazwisko pracownika, a wyszukiwaną informacją jego adres domowy.

Tablice mieszające opierają się na zwykłych tablicach indeksowanych liczbami - dostęp do danych jest bardzo szybki, nie zależy od rozmiaru tablicy ani położenia elementu. W tablicy mieszającej stosuje się funkcję mieszającą, która dla danego klucza wyznacza indeks w tablicy; innymi słowy przekształca klucz w liczbę z zadanego zakresu.

Funkcje mieszającą dobiera się do klucza; inaczej będzie wyglądała funkcja dla tablic przechowujących nazwiska (łańcuchy znaków), inaczej dla współrzędnych (pary, czy n-tki liczb rzeczywistych), inaczej dla numerów seryjnych (liczby i cyfry). Funkcje są zwykle nieskomplikowane, tak aby czas ich wykonywania nie dominował w operacjach na tablicy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License