Punkty Artykulacji I Mosty

Algorytm może wielokrotnie wypisanić ten sam punk artylulacji.
Można dodać tablicę bool i zapamiętywać czy punkt jest punktem artylulacji aby uniknąć powtórzeń.

#include <algorithm>
#include <vector>
#include <cstdio>
 
using namespace std;
 
const int NIES = 1000000000;
 
vector<vector<int> > graf;
 
int czas;
vector<bool> odwiedzony;
vector<int> ojciec;
vector<int> numer;
vector<int> low;
 
void dfs_visit (int s)
{
  odwiedzony[s] = true;
  numer[s] = low[s] = ++czas;
 
  for (vector<int>::const_iterator i = graf[s].begin() ; i != graf[s].end() ; ++i)
  {
    if (!odwiedzony[*i])
    {
      ojciec[*i] = s;
      dfs_visit(*i);
 
      if (low[*i] >= numer[s]) printf("Punkt arytkulacji %d\n", s);
      low[s] = min(low[s], low[*i]);
    }
    else
    if (ojciec[s] != *i)
    {
      low[s] = min(low[s], numer[*i]);
    }
  }
 
  if (low[s] == numer[s]) printf("Most %d %d\n", s, ojciec[s]);
}
 
void dfs_visit_root (int s)
{
  int ile = 0; // ilość dzieci korzenia
 
  odwiedzony[s] = true;
  numer[s] = low[s] = ++czas;
 
  for (vector<int>::const_iterator i = graf[s].begin() ; i != graf[s].end() ; ++i)
  {
    if (!odwiedzony[*i])
    {
      ++ile;
      ojciec[*i] = s;
      dfs_visit(*i);
 
      if (ile >= 2) printf("Punkt arytkulacji %d\n", s);
      low[s] = min(low[s], low[*i]);
    }
    else
    if (ojciec[*i] != s)
    {
      low[s] = min(low[*i], numer[s]);
    }
  }
}
 
void dfs ()
{
  czas = 0;
  odwiedzony.assign(graf.size(), false);
  ojciec.assign(graf.size(), NIES);
  numer.clear(); numer.resize(graf.size());
  low.clear(); low.resize(graf.size());
 
  for (int i = 0 ; i < (int)graf.size() ; ++i)
  {
    if (!odwiedzony[i])
      dfs_visit_root(i);
  }
}
 
void test ()
{
  int n, m, a, b;
 
  scanf("%d%d", &n, &m);
 
  graf.clear(); graf.resize(n);
 
  for (int i = 0 ; i < m ; ++i)
  {
    scanf("%d%d", &a, &b);
    graf[a].push_back(b);
    graf[b].push_back(a);
  }
 
  dfs();
}
 
int main ()
{
  test();
 
  return 0;
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License