Przeszukiwanie wszerz

Przeszukiwanie wszerz (ang. Breadth-first search, w skrócie BFS) – w informatyce algorytm przeszukiwania grafu używany do przechodzenia lub przeszukiwania drzewa lub grafu. Algorytm zaczyna od korzenia i odwiedza wszystkie połączone z nim węzły. Następnie odwiedza węzły połączone z tymi węzłami i tak dalej, aż do odnalezienia celu.

Pseudokod:

bfs (graf G, wierzchołek s)
{
  Q <- NIL

  for każdy wierzchołek v należący do G
  {
    kolor[v] <- BIAŁY
    odległość[v] <- NIL
    poprzednik[v] <- NIL
  }

  kolor[s] <- SZARY
  odległość[s] <- 0
  dodaj s do kolejki Q

  while Q nie jest pusta
  {
    v <- pobierz wierzchołek z kolejki Q

    for każdy wierzchołek u będący sąsiadem v
    {
      if kolor[u] = BIAŁY
      {
        kolor[u] <- SZARY
        odleglość[u] <- odleglosc[v] + 1
        poprzednik[u] <- v
        dodaj u do kolejki Q
      }
    }

    kolor[v] <- CZARNY
  }
}

Realizacja przeszukiwania wszerz w c++
Plik spakowany do formatu zip: bfs

bfs
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License