Przeszukiwanie w gląb

Przeszukiwanie w głąb (ang. Depth-first search, w skrócie DFS) – w informatyce algorytm przeszukiwania grafu używany do przechodzenia lub przeszukiwania drzewa lub grafu. Przeszukiwanie zaczyna się od korzenia i porusza się w dół do samego końca gałęzi, po czym wraca się o jeden poziom i próbuje kolejne gałęzie itd.

Pseudokod wersji z rekurencją:

dfs (graf G)
{
  czas <- 0

  for każdy wierzchołek v należący do G
  {
    kolor[v] <- BIAŁY
    poprzednik[v] <- NIL
    odwiedzenie[v] <- NIL
    przetworzenie[v] <- NIL
  }

  for każdy wierzchołek v należący do G
  {
    if kolor[v] = BIAŁY
    {
      dfs-visit(v)
    }
  }
}

dfs-visit (wierzchołek v)
{
  kolor[v] <- SZARY
  odwiedzenie[v] <- czas <- czas + 1

  for każdy wierzchołek u będący sąsiadem v
  {
    if kolor[u] = BIAŁY
    {
      poprzednik[u] <- v
      dfs-visit(u)
    }
  }

  kolor[v] <- CZARNY
  przetworzenie[v] <- czas <- czas + 1
}

Realizacja przeszukiwanie w głąb z rekurencją w c++
Plik spakowany do formatu zip: recursion_dfs

Pseudokod wersji bez rekurencji:

dfs (graf G)
{
  czas <- 0
  S <- NIL

  for każdy wierzchołek v należący do G
  {
    kolor[v] <- BIAŁY
    miejsce[v] <- 0
    poprzednik[v] <- NIL
    odwiedzenie[v] <- NIL
    przetworzenie[v] <- NIL
  }

  for każdy wierzchołek v należący do G
  {
    if kolor[v] = BIAŁY
    {
      dfs-visit(v)
    }
  }
}

dfs-visit (wierzchołek v)
{
  kolor[v] <- SZARY
  dodaj v do stosu S
  odwiedzenie[v] <- czas <- czas + 1

  while S nie jest pusty
  {
    v <- wierzchołek ze szczytu stosu S

    for każdy wierzchołek u będący sąsiadem v
    {
      miejsce[v] <- miejsce[v] + 1
      if kolor[u] = BIAŁY
      {
        kolor[u] <- SZARY
        poprzednik[u] <- v
        dodaj u do stosu S
        odwiedzenie[u] <- czas <- czas + 1
        break
      }
    }

    if miejsce[v] = stopień wierzchołka v
    {
      kolor[v] <- CZARNY
      zdejmij wierzchołek ze stosu S
      przetworzenie[v] <- czas <- czas + 1
    }
  }
}

Realizacja przeszukiwanie w głąb bez rekurencji w c++
Plik spakowany do formatu zip: dfs

dfs
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License