Maksymalne Skojarzenie W Grafie Dwudzielnym
/*
* autor: Piotr Kraska
* data: 15 - 01 - 09
*/
 
#include <iostream>
#include <vector>
#include <deque>
 
using namespace std;
 
const int NIES = 1000000000;
 
vector<vector<int> > graf;
 
deque<int> kolejka;
vector<int> poziom;
vector<int> ojciec;
vector<int> skojarzony_z;
 
void skojarzenie_maksymalne ()
{
  int v, u, ostatni;
 
  kolejka.clear();
  poziom.resize(graf.size());
  ojciec.resize(graf.size());
  skojarzony_z.assign(graf.size(), NIES);
 
  for (int i = 0 ; i < (int)graf.size() ; ++i)
  {
    // Jeśli wierzchołek jest już skojarzony pomijamy go
    if (skojarzony_z[i] != NIES) continue;
 
    fill(poziom.begin(), poziom.end(), 0);
    fill(ojciec.begin(), ojciec.end(), NIES);
 
    poziom[i] = 1;
    kolejka.clear();
    kolejka.push_back(i);
 
    // Ostatni to wierzchołek powiększający skojarzenie
    ostatni = NIES;
 
    while (!kolejka.empty() && ostatni == NIES)
    {
      v = kolejka.front();
      kolejka.pop_front();
 
      if (poziom[v] & 1) // poziom[v] jest nieparzysty
      {
        for (vector<int>::const_iterator j = graf[v].begin() ; j != graf[v].end() ; ++j)
        {
          u = *j;
 
          // Jeśli wierzchołek ma poziom inny niż zero pomijamy go
          if (poziom[u] != 0) continue;
 
          if (skojarzony_z[u] == NIES) // u jest nieskojarzony
          {
            ojciec[u] = v;
            ostatni = u;
            break;
          }
          else
          if (skojarzony_z[u] != v) // u skojarzony, ale nie z v
          {
            poziom[u] = poziom[v] + 1;
            ojciec[u] = v;
            kolejka.push_back(u);
          }
        }
      }
      else // poziom[v] jest parzysty
      {
        poziom[skojarzony_z[v]] = poziom[v] + 1;
        ojciec[skojarzony_z[v]] = v;
        kolejka.push_back(skojarzony_z[v]);
      }
    }
 
    // Jeśli znaleziono ścieżkę powiększającą, to ją ustawiamy
    if (ostatni != NIES)
    {
      for (int j = ostatni ; j != NIES ; j = ojciec[ojciec[j]])
      {
        skojarzony_z[j] = ojciec[j];
        skojarzony_z[ojciec[j]] = j;
      }
    }
  }
}
 
void test ()
{
  /*
  * Wierzchołki numerowane od zera!
  * n - ilość wierzhołków
  * m - ilość krawędzi
  */
  int n, m, a, b;
 
  cin >> n >> m;
 
  graf.resize(n);
 
  for (int i = 0 ; i < m ; ++i)
  {
    cin >> a >> b;
    graf[a].push_back(b);
    graf[b].push_back(a); // Skomentuj tą linię dla grafu skierowanego
  }
 
  skojarzenie_maksymalne();
 
  for (int i = 0 ; i < n ; ++i)
  {
    cout << "Wierzcholek " << i << endl;
    cout << "Skojarzony z " << skojarzony_z[i] << endl << endl;
  }
}
 
int main ()
{
  test();
 
  return 0;
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License