Sprawdzanie Spojnosci Grafu

Aby sprawdzić spójność grafu (i przy okazji obliczyć wszystkie jego spójne składowe jeśli jest ich więcej niż 1) należy wykonać DFS na grafie pamiętając dla każdego wierzchołka v dodatkowa wartość c[v], która oznacza numer spójnej składowej do której należy wierzchołek v. W tym celu trzymamy sobie globalną zmienna C, która oznacza numer aktualnej spójnej składowej (początkowo 0). W głównej pętli programu …

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License