Algorytm Kruskala

Algorytm Kruskala wyznacza minimalne drzewo rozpinające dla grafu nieskierowanego ważonego, o ile jest on spójny. Innymi słowy, znajduje drzewo zawierające wszystkie wierzchołki grafu, którego waga jest najmniejsza możliwa. Jest to przykład algorytmu zachłannego.

Przykładowy kod:

#include <algorithm>
#include <vector>
 
using namespace std;
 
struct Krawedz
{
  int w1;
  int w2;
  int waga;
};
 
vector<Krawedz> krawedzie;
 
vector<int> ojciec, ranga;
 
void make_set (int x)
{
  ojciec[x] = x;
  ranga[x] = 0;
}
 
void link (int x, int y)
{
  if (ranga[x] > ranga[y])
    ojciec[y] = x;
  else
  {
    ojciec[x] = y;
    if (ranga[x] == ranga[y])
      ++ranga[y];
  }
}
 
int find_set (int x)
{
  if (x != ojciec[x])
    ojciec[x] = find_set(ojciec[x]);
 
  return ojciec[x];
}
 
void union (int x, int y)
{
  link(find_set(x), find_set(y));
}
 
bool compare (const Krawedz& ls, const Krawedz& rs)
{
  return ls.waga < rs.waga;
}
 
void kruskal ()
{
  sort(krawedzie.begin(), krawedzie.end(), compare);
 
  for (vector<Krawedzie>::const_iterator i = krawedzie.begin() ; i != krawedzie.end() ; ++i)
    if (find_set(i->v1) != find_set(i->v2)
      union(i->v1, i->v2);
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License