Algorytm Dijkstry
#include <vector>
#include <set>
 
using namespace std;
 
const int NIES = 2147483647;
enum KOLOR { BIALY, SZARY, CZARNY };
 
vector<vector<pair<int, int> > > graf;
 
vector<KOLOR> kolor;
vector<int> odleglosc;
vector<int> poprzednik;
 
struct comp
{
  bool operator () (const int a, const int b) const
  {
    return odleglosc[a] == odleglosc[b] ? a < b : odleglosc[a] < odleglosc[b];
  }
};
 
set<int, comp> kopiec;
 
void dijkstra (int s)
{
  kopiec.clear();
  kolor.assign(graf.size(), BIALY);
  odleglosc.assign(graf.size(), NIES);
  poprzednik.assign(graf.size(), NIES);
 
  kolor[s] = SZARY;
  odleglosc[s] = 0;
  kopiec.insert(s);
 
  while (!kopiec.empty())
  {
    int v = *(kopiec.begin());
    kopiec.erase(kopiec.begin());
 
    for (vector<pair<int, int> >::const_iterator i = graf[v].begin() ; i != graf[v].end() ; ++i)
    {
      int u = i->first;
      int k = i->second;
 
      if (odleglosc[u] > odleglosc[v] + k)
      {
        poprzednik[u] = v;        
 
        if (kolor[u] == BIALY)
        {
          kolor[u] = SZARY;
          odleglosc[u] = odleglosc[v] + k;
          kopiec.insert(u);
        }
        else
        if (kolor[u] == SZARY)
        {
          kopiec.erase(kopiec.find(u));
          odleglosc[u] = odleglosc[v] + k;
          kopiec.insert(u);
        }
      }
    }
 
    kolor[v] = CZARNY;
  }
}

Realizacja algorytmu dijkstry w c++
Plik spakowany do formatu zip: dijkstra

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License